Polityka prywatności

RajDoor udziela Tobie („Użytkownikowi”) zgody na wyświetlanie www.rajdoor.com.pl, („Witryna”), pod warunkiem, że zgadzasz się i akceptujesz bez zmian powiadomienia, warunki określone w niniejszej umowie. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę i akceptację bez modyfikacji zawartych w niej powiadomień, warunków i postanowień. Ponadto, jako warunek korzystania z tej Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz korzystać z tej Strony w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, niemoralnym lub zabronionym przez niniejsze warunki, postanowienia i powiadomienia. Jeśli nie zgadzasz się i nie akceptujesz bez zmian powiadomień, warunków określonych w niniejszym dokumencie, nie korzystaj z tej strony.

Marka RajDoor szanuje Twoje prawa do prywatności i docenia Twoje zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r. Dotyczy to również danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy w związku ze stronami marki RajDoor w serwisach społecznościowych. Każde użycie przed tą datą może podlegać wcześniejszej wersji tej polityki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki lub uważasz, że nasza Strona nie jest zgodna z niniejszą Polityką, skontaktuj się z RajDoor jedną z metod wymienionych na stronie.